Oorzaken vochtoverlast

Wanneer er sprake is van vocht in je woning kunnen verschillende oorzaken hiervan aan de basis liggen. We onderscheiden bijvoorbeeld vocht dat je woning binnen wordt gebracht door lekkage van doorslaand en optrekkend vocht. Vochtoverlast kan bovendien ook in verschillende fases worden veroorzaakt. Bij meer dan de helft van de problemen kan de oorzaak worden gezocht bij de bouw van het huis in kwestie. De gebreken hoeven evenwel lang niet altijd meteen zichtbaar te zijn. Soms worden ze dat zelfs pas na enkele jaren wanneer het probleem zich begint te manifesteren. Heb jij eveneens te maken met vocht in je woning en zou je graag een beeld willen hebben van de verschillende oorzaken van vochtoverlast? Wij zetten ze alvast even voor jou op een rijtje!

Diverse oorzaken vochtoverlast

In eerste instantie kan er sprake zijn van doorslaand vocht. Dit type vocht wordt veroorzaakt doordat de poriën in de buitenmuren niet zijn gedicht. Dit zorgt er voor dat vocht zich stelselmatig een weg kan banen naar de binnenkant van je woning. Doorslaand vocht kan evenwel perfect worden verholpen door de muur in kwestie te impregneren. Op deze manier wordt er namelijk een extra laag op de muur gelegd waardoor het vocht niet zomaar naar binnen kan dringen. Het is zeer belangrijk om een onderscheid te maken tussen de gevolgen en de oorzaak van doorslaand en optrekkend vocht. Bij deze laatste vorm van vochtoverlast helpt het ook niet om te impregneren, maar dient de muur geïnjecteerd te worden. Dit is op zich geen probleem, ware het niet dat er veel hogere kosten aan verbonden zijn.

Hoe worden de oorzaken van vochtoverlast opgespoord?

In het merendeel van de gevallen is het nagenoeg meteen duidelijk waar de oorzaak van vochtoverlast is terug te vinden. Dat is evenwel niet altijd het geval. In bepaalde situaties, zoals bij een lekkage is het namelijk mogelijk dat de oorzaak van de vochtoverlast op een andere locatie is terug te vinden dan waar de tekenen aanwezig zijn. Het is dan zaak om een loodgieter te vragen om na te gaan waar het probleem zich precies situeert. De precieze oorzaak van vochtoverlast wordt doorgaans vastgesteld aan de hand van verschillende controles. Een professionele vochtbestrijder zal hiervoor gebruikmaken van diverse hulpmiddelen. Denk hierbij niet alleen aan een uitgebreide checklist, maar ook aan verschillende testen zoals een organoleptisch onderzoek. Bovendien worden er in verschillende ruimtes in huis ook metingen uitgevoerd die moeten aanduiden waar er eventueel sprake is van een vochtprobleem en waar niet.

Wat kost een vochtbestrijder precies?

Vraag gratis meerdere offertes op bij vochtbestrijders in jouw regio en vergelijk het aanbod. Zo kun je besparen op de aanschafkosten en krijg je een goed beeld van de mogelijkheden. Deze offerte service is gratis en vrijblijvend.